Veri Koruma Beyanı

Bu çevrim içi hizmeti kullanırken kişisel verilerinizin korunması, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) için özellikle önemlidir, bu nedenle kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu ölçüde işleriz.

Hangi verilerin, hangi amaçla ve hangi temelde toplandığı, sorumlu merci ve veri korumasından sorumlu kişi ile nasıl iletişime geçebileceğiniz ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili haklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu veri koruma beyanına bakın.

Kişisel verilerin BBK'da ve görevlendirdiğimiz Zebralog GmbH tarafından işlenmesi, Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği (EU-DSGVO) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) uyarınca gerçekleştirilir.

Bu çevrim içi hizmetin ve ilgili elektronik veri işlemenin gerçekleştirilmesi ve teknik olarak uygulanması için harici bir hizmet sağlayıcı olarak Zebralog GmbH'yi (Berlin) görevlendirdik. Zebralog GmbH, veri koruma düzenlemelerine bizim kadar uymakla yükümlüdür ve bize kendisine aktarılan verilerin güvenilir ve güvenli bir şekilde işlenmesi garantisini verir.

Bu çevrim içi hizmet, Zebralog GmbH adına Berlin'deki Heinlein Support GmbH şirketinin bir sunucusunda saklanır ve gerçekleştirilir. Veriler, burada diğer uygulamalardan ayrı olarak depolanır. Heinlein Support GmbH'nın, DSGVO ve BDSG uyarınca Zebralog GmbH ile aynı ölçüde veri koruma düzenlemelerine uyma yükümlülüğü vardır.

Veri koruma sorumluları

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu organ

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Provinzialstraße 93

53127 Bonn

Telefon: +49 22899 550-0

Faks: +49 22899 550-1620

E-posta: poststelle@bbk.bund.de

Verilerinizin korunmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa BBK'daki veri korumasından sorumlu kişiyle iletişime geçebilirsiniz:

BBK'da veri koruma görevlisi

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Provinzialstraße 93

53127 Bonn

Telefon: +49 22899 550-0

E-posta: datenschutz@bbk.bund.de

Kişisel veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Belirlenebilir kişi, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri veya çevrim içi tanımlayıcı gibi kimliğinin belirlenebileceği bir bilgiyle ilişkilendirilerek doğrudan veya dolaylı olarak kimliği belirlenebilen gerçek bir kişidir.

Yasal sorumluluk yaşının altındaki bireylerin korunması

16 yaşın altındaki kişiler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmadan bize herhangi bir kişisel veri vermemelidir. Çocuklardan ve gençlerden kişisel veri talep etmiyoruz. Bu tür verileri bilerek toplamayız ve üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Bu web sitesinin ziyaret edilmesi yoluyla veri işlenmesi

Bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde www.malumat.de web sitesinin hizmetlerini sağlamak için gerekli olan veriler toplanır ve paylaşılır. Bunlar, aşağıdakileri kapsar:

Protokol verileri

Sunucu

Çerezler

Varsa web analitiği

Prensip olarak, bu çevrim içi hizmeti kimliğinizi açıklamadan ziyaret edebilirsiniz. Veri işleme sistemlerimizi saldırılara karşı korumak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için, işlem sırasında çevrim içi hizmetimize erişimi sınırlı bir süre boyunca günlüğe kaydederiz. Bu sunucu erişim verileri, yalnızca kötüye kullanım analizi amacıyla kullanılır. Bunlar, çevrim içi hizmette toplanan verilerden ayrı olarak saklanır; bizim tarafımızdan da diğer hizmet sağlayıcılar tarafından da başka amaçlarla kullanılmaz. Bu günlük dosyalarına yalnızca teknik sorunlar söz konusu olduğunda, depolanan bu veriler sorunları çözmeye yardımcı olabilecekse erişiriz.

Çevrim içi hizmette kullanım verileri, yalnızca anonim biçimde saklanır. Buna örneğin internet servis sağlayıcınızın adı, sizi sitemize yönlendiren web sitesi veya sitemizde girdiğiniz alt sayfalar dahildir. Bu bilgilerden şahsınız hakkında herhangi bir sonuç çıkarılamaz ve bunlar yalnızca istatistiksel kullanımın değerlendirilmesi ve bir bütün olarak çevrim içi hizmetin iyileştirilmesi amacıyla saklanır.

Tarayıcınızın "izlenmeyi reddetme" ayarına saygı duyuyoruz: Tarayıcınızı kullanım verilerinizi saklamayacak şekilde ayarladıysanız sitemizdeki saklama da otomatik olarak kapatılır (devre dışı bırakılır).

Çerez kullanımı

Bu çevrim içi hizmet, çerezler kullanır. Çerezler, internet tarayıcınızın ön belleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesine yapılan sonraki ziyaretlerde tarayıcınızın tanınmasını sağlar. Örneğin, misafir olarak yazılan gönderiler ve yorumlar, daha sonra kaydolmaya (kullanıcı hesabı oluşturma hakkında bilgi için yukarıya bakın) karar verirseniz sizinle ilişkilendirilebilir. Kullandığımız çerezlerin ömrü yedi gün ile sınırlıdır; ancak çerezleri, bu süre dolmadan tarayıcınız üzerinden kendiniz silebilirsiniz.

Bu çevrim içi hizmette çerez kullanımını internet tarayıcınızda tamamen kapatabilirsiniz, ancak kayıt ve oturum açmanın yanı sıra katılımcı gönderilerinin (tartışma gönderileri veya yorumları) değerlendirilmesi bundan sonra mümkün olmaz. Konuk kullanıcı olarak içeriği okumak ve yazı yazmak ise çerezler kapalıyken bile mümkündür.

Çevrim içi hizmetin kullanım verileri, verilerin toplanması ve saklanmasında veri koruma uygunluğunu sağlayan GNU Genel Kamu Lisansı altında yayınlanan açık kaynak program Matomo ile oluşturulur. Burada, çerez başlığına bir onay işareti koyarak web sitesi operatörünün çeşitli istatistiksel veriler toplaması ve analiz etmesi için tarayıcınızda bir web analizi çerezinin saklanıp saklanmayacağına karar verebilirsiniz.

Kayıt kapsamında veri işleme

Her durumda toplanan kişisel veriler, kayıt amacıyla DSGVO Madde 6 Paragraf 1 e) fıkrasına dayanarak ve BDGS Madde 3 ile bağlantılı olarak tarafımızca işlenir. Kayıt durumunda:

  • Kendi seçtiğiniz kullanıcı adı (takma ad)
  • E-posta adresi

Katılım için kayıt sürecinin bir parçası olarak veya çevrim içi hizmetimizin haber bültenine kaydolmak amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi izni vermek için en az on altı yaşında olmalısınız. Bültene kaydolarak veya kayıtlı kullanıcı olarak katılarak en az on altı yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz.

Katılımcı gönderileri bağlamında veri işleme

Çevrim içi hizmette yayınladığınız ve herkese açık olarak görüntülenebilen katılımcı gönderileri (örneğin, tartışma gönderileri ve yorumları) DSGVO Madde 6 Paragraf 1 e) fıkrası uyarınca ve BDGS Madde 3 ile bağlantılı olarak, içerik açısından değerlendirilir ve prosedürün tamamlanmasından sonra veya hatta bu çevrim içi hizmet kapatıldıktan sonra, kullanıcı adınıza atıfta bulunulmaksızın bir belgenin parçası olarak (anonim şekilde) tam uzunlukta yayınlanabilir. Kayıtlı olmayan bir kullanıcı olarak ilettiğiniz gönderilere, yayınlandıklarında tarafımızca "Misafir" takma adı verilecektir. Değerlendirme bizim tarafımızdan ve, görevlendirdiğimiz Zebralog GmbH veya diğer ortaklar (üniversiteler, enstitüler ve araştırma görevlileri) tarafından yapılır. Ortaklarımız, katılımcı gönderilerinin içeriğini değerlendirirken veri koruma düzenlemelerine uymak ve güvenli, güvenilir ve amacına uygun kullanım için sözleşmeye dayalı bir garanti sunmakla aynı ölçüde yükümlüdür.

Bu çevrim içi hizmetin bir kullanıcısı olarak, içeriğinize (örneğin, oluşturduğunuz tartışma gönderilerinde veya yorumlarınızda), kişisel verilerinizi (örneğin, e-posta veya posta adresiniz) kendiniz girerseniz biz veya bizim tarafımızdan görevlendirilen site yönetimi bu verileri kaldıracaktır. Kayıt sırasında verilmesi gereken e-posta adresi, hiçbir koşulda tarafımızdan yayınlanmayacak veya iletilmeyecek ve yalnızca bu çevrim içi hizmetin kullanımı ve denetlenmesi için kullanılacaktır.

Site yönetimi

Biz veya görevlendirdiğimiz site yönetimi, bu çevrim içi hizmette etkinleştirilmiş (aktif) diyalogları denetler veya teklifin etkin alanlarında bize iletebileceğiniz sorulara doğrudan yanıt verir.

Site yönetimi, gönderiler veya yorumlardaki kişisel verilerin silinmesinin yanı sıra, diyalog kurallarına uymayan gönderileri gizleyebilir veya size danışarak değiştirebilir. Gizli orijinal gönderinin içeriği, her iletişim kutusunun çevrim içi aşamasının bitiminden sonra dört haftaya kadar site yönetimi şeffaflığı açısından saklanır.

Harici bir site yönetimi sorumlusu görevlendirirsek bu sorumlu veri koruma düzenlemelerine bizimle aynı ölçüde uymakla yükümlüdür ve bize kişisel verilerin güvenli, güvenilir ve amacına uygun olarak kullanılacağına dair sözleşmeye dayalı bir garanti verir.

Kişisel verilerin bizimle iletişime geçme bağlamında toplanması

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi çalışanları ile iletişim e-posta, iletişim formu, mektup veya telefon (yardım hattı) üzerinden sağlanabilir. BBK, verilerinizi yalnızca sizinle iletişim kurmak ve talebinizi işlemek amacıyla saklar. Sağladığınız kişisel verilerin işlenmesi, talebinizin işleme alınması amacıyla gereklidir.

Yukarıda açıklanan iletişim seçenekleri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz, iletilen (kişisel) verilerin ve içeriğin (sizin aktardığınız kişisel verileri de içerebilecek) işlenmesi DSGVO Madde 6 Paragraf 1 e) fıkrası esasında BDSG Bölüm 3 ile bağlantılı olarak talebinizin işleme alınması amacıyla gerçekleştirilir. Verilerin saklanması, Federal Bakanlıkların Ortak Usül Kurallarını (GGO) tamamlayan Tescil Direktifinin geçerli son tarihlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Kişisel verilerin işlenmesi, iletişim kanalına bağlı olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleşir.

3.1 E-posta ile iletişim

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ile iletişim, aşağıdaki e-posta adresi üzerinden mümkündür:

info@bbk.bund.de

E-posta üzerinden iletişim yöntemini kullanırsanız bize gönderdiğiniz veriler (örn.: soyad, ad, adres) arasından e-posta adresi ve e-postada yer alan bilgiler (varsa, tarafınızdan iletilen kişisel veriler), sizinle iletişim kurmak ve talebinizi işleme koymak amacıyla saklanır ve işlenir.

3.2 BBK referansı olmayan e-posta adresleri

BBK web sitesi ayrıca özel konular için üçüncü taraf e-posta adresleri sağlar. Bu adresler ...@bbk.bund.de alan adına ait olmadığı sürece kişisel verilerin işlenmesi BBK'nın sorumluluğunda değildir. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarca işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen onlarla iletişime geçin.

3.3 Mektupla iletişim

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ile iletişim, aşağıdaki posta adresleri üzerinden mümkündür:

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi

Provinzialstraße 93

53127 Bonn

Posta iletişim yöntemini kullanırsanız bize gönderdiğiniz veriler (örn.: soyad, ad, adres, telefon, konu, e-posta adresi) ve mektupta yer alan bilgiler (varsa tarafınızdan iletilen kişisel veriler) sizinle iletişim kurmak ve talebinizi işleme koymak amacıyla saklanacak ve işlenecektir.

3.4 Telefonla iletişim (Yardım hattı)

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ile iletişim, aşağıdaki yardım hattı numarası üzerinden mümkündür:

+49 22899 550-0

Yardım hattı üzerinden iletişim yöntemini kullanırsanız bize gönderdiğiniz veriler (örn.: soyad, ad, adres, telefon, konu, e-posta adresi) ve telefon görüşmesinde paylaşılan bilgiler (varsa tarafınızdan iletilen kişisel veriler) sizinle iletişim kurmak ve talebinizi işleme koymak amacıyla saklanacak ve işlenecektir.

3.5 İletişim formu üzerinden iletişim

İletişim formunu kullanırsanız adınız, soyadınız ve e-posta adresinizin belirtilmesi zorunludur. Bu veriler olmadan, iletişim formu aracılığıyla gönderdiğiniz talebiniz işlenemez. Adres isteğe bağlıdır ve dilerseniz talebinizi posta yoluyla işleme koymamızı sağlar.

Ayrıca, sistem tarafından aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanılan bilgisayarın IP adresi

Kaydın tarihi ve saati

İletişim formu ile iletilen verilerin ve tarafınızca iletilen kişisel verileri de içerebilecek içeriğin işlenmesi DSGVO Madde 6 Paragraf 1 e) veya f) fıkrası esasında BDSG Bölüm 3 ile bağlantılı olarak talebinizin işleme alınması amacıyla gerçekleştirilir.

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığı anda silinir. Bu, iletişim formunun giriş maskesindeki kişisel veriler için kullanıcı ile yapılan ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Görüşme, koşullar söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğunu ve ilgili kişinin takip eden soruları için verilerin saklanmasının artık gerekli olmadığını gösterdiğinde sonlandırılır. Verilerin saklanması, Federal Bakanlıkların (GGO) Ortak Usul Kurallarını tamamlayan Tescil Memuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin saklanması için geçerli olan süre sınırlarına tabidir.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinecektir.

Haklarınız

BBK ve BBK tarafından işletilen www.malumat.de web sitesi karşısında sizinle ilgili kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bilgi edinme hakkı, DSGVO Madde 15

Erişim hakkı, veri sahibinin kendisiyle ilgili veriler ve işleme amaçları veya saklama süresi gibi diğer bazı önemli kriterler hakkında kapsamlı bir fikir almasını içerir. Bu hak ile ilgili § 34 BDSG kapsamında düzenlenen istisnalar söz konusudur.

Düzeltme hakkı, DSGVO Madde 16

Düzeltme hakkı, veri sahibinin kendisi ile ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi imkanını içerir.

Silme hakkı, DSGVO Madde 17

Silme hakkı, veri sahibinin veri toplama sorumlusuna verileri sildirebilmesini içerir. Ancak bu, kendisine ilişkin kişisel verilerin artık gerekli olmaması, hukuka aykırı olarak işlenmesi veya ilgili rızanın geri alınması durumunda mümkündür. Bu hak ile ilgili § 35 BDSG kapsamında düzenlenen istisnalar söz konusudur.

İşlemeyi kısıtlama hakkı, DSGVO Madde 18

İşlemenin kısıtlanması hakkı, veri sahibi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını içerir. Her şeyden önce ilgili kişinin diğer haklarının incelenmesi aşamasında bir veri işlemesi kısıtlaması gerçekleşir.

Toplama, işleme ve/veya kullanıma itiraz etme hakkı, DSGVO Madde 21

İtiraz hakkı, veri sahiplerinin, belirli bir durumda kişisel verilerinin işlenmesine, bu tür bir işlemenin kamu görevleri veya kamusal ve özel çıkarlar açısından gerekli olduğu ölçüde itiraz etme imkanını içerir. Bu hak ile ilgili § 36 BDSG kapsamında düzenlenen istisnalar söz konusudur.

Veri taşınabilirliği hakkı, DSGVO Madde 20

Veri taşınabilirliği hakkı, veri sahibi ile ilgili kişisel verileri, gerektiğinde başka bir denetleyiciye iletmek için veri denetleyicisinden ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta alma imkanını içerir. Fakat DSGVO Madde 20 Paragraf 3 Alt paragraf 2 uyarınca bu hak, veri işleme kamu görevlerinin yerine getirilmesine hizmet ediyorsa kullanılamaz.

Rızayı geri çekme hakkı, DSGVO Madde 13 ve 14

Kişisel verilerin işlenmesi rızaya dayandığından veri sahibi, bu rızayı ilgili amaç için herhangi bir zamanda geri çekebilir. Verilen rızaya dayalı olarak yapılan veri işlemenin yasallığı, geri çekme zamanına kadar etkilenmez.

Yukarıda belirtilen haklar, bölüm 1 altında listelenen erişimlerde yazılı olarak ileri sürülebilir.

DSGVO Madde 77 uyarınca, ayrıca veri koruma denetleme makamına, Federal Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri'ne şikayette bulunma hakkınız vardır.

Sosyal medya kullanımı bağlamında kişisel verilerin işlenmesi

BBK, sosyal ağlarda aktif olan kullanıcıları BBK tarafından sunulan hizmetler ve bilgiler hakkında bilgilendirmek ve gerekli olması halinde platformlar aracılığıyla doğrudan iletişim kurmak için çevrim içi varlığını sürdürür. BBK'nın sosyal medya kanalları, BBK'nin çevrim içi varlığını (www.bbk.bund.de, www.kritis.bund.de, www.max-und-flocke-helferland.de) tamamlar ve bu tür bilgileri tercih eden vatandaşlara alternatif bir iletişim aracı olarak sunar. BBK şu anda kendi çevrim içi profilleriyle aşağıdaki ağlarda temsil edilmektedir:

Tüm BBK sosyal medya kanallarına site ziyaretçileri yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişebilir. BBK, bu web sitesinde, ilgili ağların hizmetleri web sitelerine yerleştirmek için sunduğu eklentileri veya diğer arayüzleri kullanmaz.

www.bbk.bund.de'nin ana sayfasında BBK'nın sosyal medya varlığına ilişkin bir özet, üst başlıkta yer almaktadır. Burada, web sitesindeki tüm hizmetlere harici bir bağlantı yoluyla ulaşılabileceğini göreceksiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bu gizlilik politikasının "Bağlantı" bölümüne bakın.

Ziyaretçiler ilgili ağdaki sosyal medya profillerine eriştiğinde, ilgili operatörlerin hüküm ve koşulları ve veri işleme politikaları geçerlidir.

BBK'nin veri toplama ve verilerin sosyal ağlar tarafından kullanılmaya devam etmesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Örneğin, verilerin ne ölçüde, nerede ve ne kadar süreyle saklandığı, ağların mevcut silme yükümlülüklerine ne ölçüde uyduğu, verilerle hangi değerlendirmelerin ve bağlantıların yapıldığı ve verilerin kimlere iletildiği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle BBK, kullanıcı verilerinin (örneğin kişisel bilgiler, IP adresi) ağ operatörleri tarafından veri kullanım kılavuzlarına uygun olarak saklandığına ve iş amaçlı kullanıldığına açıkça dikkat çeker.

BBK'nın, sosyal ağların üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından veri işleme ve kullanım koşulları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. BBK, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bu şirketlerin veri işlenmesinden sorumlu değildir.

BBK, BBK ile doğrudan iletişim kurdukları ve örneğin yorumlar veya doğrudan mesajlar yoluyla iletişim kurdukları sürece, BBK'nın sosyal medya varlığına ait kullanıcıların verilerini işler.

Kişisel verilerin alıcıları

Yorum veya doğrudan mesajla ilgili kişisel verilerin alıcısı, ilgili sosyal medya platformudur.

BBK, yazı işleri ile ilgili görevleri (vatandaşların sorularını kaydetme ve yanıtlama, gönderilere, doğrudan mesajlara ve yorumlara yanıt verme, makale yayınlama) gerçekleştirmek için Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube ve Instagram için bir sosyal medya yönetim aracı kullanır. Aracın kullanımı kapsamında, geçici veri depolaması zorunlu olarak lisanslama hizmeti sağlayıcısı Facelift brand building technologies GmbH, Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Almanya tarafından gerçekleştirilir (www.facelift-bbt.com).

Bu, DSGVO Madde 28 Paragraf 1 uyarınca BBK'ya ait bir görev işlemcisidir. Verilerin depolanması, Avrupa Birliği'nde bulunan bir sunucuda gerçekleşir ve veri kapsamı şudur: Profil ve hesap adının yanı sıra profil resmi, talep içeriği, profilin takip ettiği takipçi ve profil sayısı ve en son mesajlar. Veriler, servis sağlayıcı tarafından altı ay süreyle saklanır ve ardından silinir. Sağladığınız kişisel verilerin işlenmesi, talebinizin işleme alınması amacıyla gereklidir.

Üçüncü ülkeye aktarım

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Google (YouTube) kullanıldığında kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılır. Bu aktarım, DSGVO Madde 49 Paragraf 1 Alt paragraf 1 d) fıkrası esasında, BSIG 3a Madde 1, § 3 Paragraf 1 Alt paragraf 2 No. 14 ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.
Verilerin saklanma süresi

BBK'nın sosyal ağlardaki gönderileri altında veya BBK'ya yönelik olarak yaptığınız yorumlar, siz onları silene kadar ilgili ağ tarafından saklanır.

Facelift Cloud sosyal medya yönetim aracında sizden toplanan veriler altı ay sonra orada otomatik olarak silinir.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Çevrim içi hizmetimiz, diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerir. Oradaki içerikler ve yürürlükteki yasalara uygunluk üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle bu içerikler için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Bu veri koruma beyanı bu nedenle yalnızca çevrim içi hizmetimiz için geçerlidir.

Sorularınız mı var?

Bu çevrim içi hizmetle ilgili veri koruması hakkında başka sorularınız varsa [datenschutz@bbk.bund.de] adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.