(*) simgesine sahip alanların doldurulması zorunludur