Erişilebilirlik beyanı

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, bu web sitesini Avrupa Parlamentosu'nun 2016/2102 sayılı Direktifini (AB) uygulayan ulusal mevzuata ve kamu sektörü kurumlarının web sitelerine ve mobil uygulamalarına engelsiz erişime ilişkin konseye uygun olarak erişilebilir kılmayı taahhüt eder.

Bu erişilebilirlik beyanı, şu anda İnternette erişilebilen bu web sitesinin sürümü için geçerlidir: www.malumat.de

Gereksinimlerle uyumluluğun durumu

Bu web sitesi, aşağıdaki istisnalar nedeniyle, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin kamu sektörü kurumlarının web sitelerine ve mobil uygulamalarına engelsiz erişime ilişkin (AB) 2016/2102 sayılı Direktifi ile kısmen uyumludur.

Erişilebilir olmayan içerikler

Aşağıda listelenen içeriğe aşağıdaki nedenlerle erişilemiyor:

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, geçerli yasal hükümler kapsamındaki yayınlarını, aciliyet veya ani bir güncellik kaybı gibi nedenlerle orantısız bir yük oluşturmadığı sürece hemen yürürlüğe girecek şekilde erişilebilir bir versiyonda erişilebilir hale getirmeye çalışmaktadır. Mevcut yayınlarla ilgili olarak, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi de, mümkünse, yukarıda belirtilen çerçevede erişilebilir bir sürümde bunları art arda erişilebilir kılmak için çaba göstermektedir.

Bu erişilebilirlik beyanının oluşturulması

Bu beyan, 12.11.2021 tarihinde oluşturulmuştur.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin kamu sektörü kurumlarının web sitelerine ve mobil uygulamalarına engelsiz erişime ilişkin (AB) 2016/2102 sayılı Direktifi uyarıca taslak erişilebilirlik beyanı oluşturan 11 Ekim 2018 tarihli Komisyon Uygulama Kararı (AB) 2018/1523'ün 3(1)(a) Maddesi uyarınca hazırlanması için Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi tarafından yürütülen bir öz değerlendirme kullanılmıştır.

 

Geri bildirim ve iletişim bilgileri

www.malumat.de adresindeki içeriğin erişilebilirliğinde herhangi bir eksiklik mi fark ettiniz? O zaman lütfen bize e-posta yoluyla ulaşın: isf-blp-warnung@bbk.bund.de

 

Ayrıca bizimle posta, faks veya telefon yoluyla da iletişime geçebilirsiniz:

 

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi

IFS Nüfusu Uyarma Federal Devlet Projesi

Nüfusun Uyarılması

Provinzialstraße 93

53127 Bonn

Telefon: +49-(0)22899-550-0

Telefaks: +49-(0)22899-550-1620

 

Yürütme işlemleri

Federal Hükümetin Engelli Kişilerle İlgili Konulardan Sorumlu Komisyon Üyesi, BGG Bölüm 16 uyarınca bir uzlaştırma kuruluna sahiptir. Uzlaştırma kurulu, engelli kişiler ile federal kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle görevlidir.

 

Yukarıda listelenen iletişim seçeneğinden gelen cevaplardan memnun kalmazsanız uzlaştırma kurulunu arayabilirsiniz. Burada mesela kazanan ya da kaybedenin belirlenmesi değildir. Bunun yerine amaç, uzlaştırma kurulunun yardımıyla bir soruna ortaklaşa ve mahkeme dışında bir çözüm bulmaktır.

Uzlaştırma prosedürü ücretsizdir. Ayrıca hukuk danışmanına da ihtiyacınız yoktur.

Uzlaştırma kurulunun web sitesinde www.schlichtungsstelle-bgg.de uzlaştırma prosedürü hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz. Burada bir uzlaştırma prosedürünün nasıl işlediğini ve uzlaştırma talebinin nasıl gönderileceğini okuyabilirsiniz. Başvuruyu basitleştirilmiş bir dilde veya Almanca işaret dilinde de gönderebilirsiniz.

Uzlaştırma kuruluna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Federal Hükümetin Engellilerin Çıkarlarından Sorumlu

Komisyon Üyesi'nde Engelliler için Eşit Fırsatlar Yasası uyarınca Uzlaştırma Kurulu

Mauerstraße 53

10117 Berlin

Telefon: 030 18 527-2805

Telefaks: 030 18 527-2901

E-posta: info@schlichtungsstelle-bgg.de